Sisältöön »
 
-dsc0191734583782.jpg
 

Ajankohtaista

07.02.2023

Asiakastyytyväisyyskysely osoitti Wallattoman lunastaneen palvelulupauksensa kiireettömästä ja laadukkaasta kotihoivasta

Vanhusten kotihoitopalvelujen ongelmista on kerrottu paljon uutismedioissa. Suuren yleisön mielestä kotihoitopalvelut eivät vastaa odotettuja laatustandardeja. Nämä ajatukset ja mielikuvat heijastuvat myös yksityisiin hoiva- ja kotihoidon palveluja tarjoaviin yrityksiin.

Wallaton Oy:n hoivapalvelujen mielikuvia ja laatua tutkittiin asiakastyytyväisyyskyselyllä, mikä oli osa Tampereen Ammattikorkeakoulusta sosiaalialan erityisasiantuntijaksi valmistuneen Jenna Aittalan opinnäytetyötä.

Kyselyn perustana käytettiin kotihoitoon perustuvia myyttejä, jotka edustavat tyypillisiä olettamuksia kotihoidosta. Kyselyssä arvioitiin kotihoidon hintaa, henkilökunnan ammattitaitoa, yhteydenpitoa, ajankäyttöä sekä laatua.

Arvoasteikolla 1-4 kyselyn pisteytys jakautui seuraavasti: hinta 3,1, laatu 3,3, ajankäyttö 3,4, yhteydenpito 3,5 ja asiantuntijuus 3,6. Kokonaisuudessa kyselyn keskiarvoksi tuli 3,4.

– Asiakastyytyväisyystutkimuksesta saadut tulokset ja kyselyssä käytetyt mittarit otetaan Wallattomalla osaksi palveluiden kehittämistyötä. Me haluamme murtaa kotihoitoon liittyviä myyttejä ja tuoda myös omalla esimerkillä näkyväksi, että palveluja voidaan tuottaa samaan aikaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, kertoo Wallattoman palvelujohtaja Jaana Lähteenkorva.

Suomessa eletään vaihetta, jossa väestön ikärakenne muuttuu radikaalisti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on, että vuonna 2030 iäkkäälle väestölle voidaan taata laadukas hoito ja huolenpito, joka edistää hyvinvointia ja mahdollistaa turvallisen kotona asumisen.

Wallaton näyttää suuntaa hyvinvointipalvelujen tuottamisesta

Wallaton on uudenlainen konsepti tuottaa hyvinvointipalveluita. Toiminnan perustana on kiireettömät, helposti saatavilla olevat ja asiakaslähtöiset palvelut.

Palveluvalikoimaan kuuluu kotiin tuotavat hoivapalvelut, sairaanhoitajan vastaanotto apteekissa, laboratoriokokeet ilman lääkärin lähetettä sekä mahdollisuus vuokrata ammattitaitoisia hoitajia äkillisiin tai pitkäaikaisiin resurssitarpeisiin.

Wallattoman visio on Suomi, jossa vanheneminen on turvallista, ja jossa jokainen saa elää oman näköistä ja arvokasta elämää loppuun asti. Sydämellisen ja ihmisläheisen palvelun tavoite on muuttaa koko toimialaa. Saumaton yhteistyö kaikkien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa varmistaa parhaan mahdollisen hoidon ja huolenpidon kaikille sitä tarvitseville nyt ja tulevaisuudessa.

Jenna Aittalan opinnäytetyö löytyy täältä. 

Wallaton on hoitoalan ammattilaisten vuonna 2017 käynnistämä, perustajiensa omistama ja valtakunnallisesti toimiva hoiva- ja hyvinvointipalveluyritys. Se syntyi visiosta ja tarpeesta kehittää niin kotihoidon kuin ikääntyneiden hoidon palveluja. Wallaton tarjoaa mahdollisuuden tehdä hoitotyötä ja kehittää omaa ammattitaitoaan palkkasuhteessa tai yrittäjänä. Wallattoman hoivapalvelutoiminta ja verkosto laajenee jatkuvasti uusien yrittäjien tullessa mukaan toimintaan. Wallaton Oy toimii tällä hetkellä parillakymmenellä alueella ympäri Suomen.

Wallattoman toiminta on sittemmin laajentunut kotiin vietävistä hoivapalveluista myös muihin matalan kynnyksen hyvinvointipalveluihin. Liiketoiminta-alueita on kaikkiaan neljä ja kaikissa niissä Wallattoman konsepti on uraauurtava ja asiakaslähtöinen.