Sisältöön »
 
-dsc0191734583782.jpg
 

Ajankohtaista

13.04.2021

Wallaton laajentaa Saarijärven ja Karstulan alueelle. Uudet palvelut rikastavat alueen kotihoitoa.

Kotiin tuotavia hoivapalveluja tarjoava Wallaton Oy on laajentanut toimintaansa Saarijärven ja Karstulan alueelle. Palvelut alueella alkoivat maaliskuussa Wallattoman ammatinharjoittajina ja tuntityöntekijöinä toimivien sairaanhoitajien ja lähihoitajien voimin.

Wallattomalla on toimintaa Forssan seudulla, Porvoon seudulla, Seinäjoella, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa, Kotkassa ja Helsingissä. Ensimmäinen Wallaton toimipiste käynnistyi Forssassa elokuussa 2017, ja verkosto laajenee jatkuvasti uusien yrittäjien tullessa mukaan toimintaan. Wallattoman kasvustrategia perustuu pääosin hallittuun orgaaniseen kasvuun. Toimintaa ollaan käynnistämässä parhaillaan myös Keski-Satakunnan alueelle.

Wallattoman tehtävänä on taata, että jokainen saisi elää omassa kodissaan oman näköistä ja arvokasta elämää. Perusarvoina kotiin tuotavissa hoivapalveluissa on tutut hoitajat, kiireettömyys ja laatu.

– Kiireettömyys ja laatu ovat myös kasvumme lähtökohtana. Asiakaslähtöisyys, asiakkaiden toiveiden täyttäminen ja kotona asumisen mahdollistaminen loppuun saakka, ovat toimintamme ydintä, kertoo Wallattoman toimitusjohtaja Pia Nurme.

– Saamme todistaa päivittäin työssämme, mikä arvo kokonaisvaltaisella hoivalla ja asiakkaan tuntemisella on. Ammattitaitoinen hoitaja pystyy reagoimaan ajoissa asiakkaan vointiin ja toimintakyvyn muutoksiin.

Pilotilla luodaan uutta toimintamallia Saarikan kanssa

Wallaton käynnisti maaliskuussa 2021 yhteisen pilottihankkeen perusturvaliikelaitos Saarikan kanssa. Kokeilun tavoitteena on monipuolistaa ja parantaa Saarikan toiminta-alueen kotihoidon palveluja.

Pilotin aikana vertaillaan erilaisia kotihoidon tuottamisen malleja ja sen pohjalta kehitetään uutta toimintamallia kotihoidon palvelujen tuottamiseen Saarikan alueella. Kokeilusta saadaan uutta tietoa myös siitä, millaista tukea vanhukset oikeasti tarvitsevat kotona pärjäämisensä tueksi.

Pilotin aikana odotetaan syntyvän uusia vaikuttavampia ja asiakkaiden näkökulmasta parempia palveluja ja palvelukokonaisuuksia, jotka näkyvät konkreettisesti asiakkaiden terveydentilassa, toimintakyvyssä, Saarikan muiden palvelujen käytössä sekä asiakkaiden ja heidän omaistensa tyytyväisyytenä.

Wallaton on hoitoalan ammattilaisten vuonna 2017 käynnistämä, perustajiensa omistama ja valtakunnallisesti toimiva hoivapalveluyritys. Se syntyi visiosta ja tarpeesta kehittää niin kotihoidon kuin ikääntyneiden hoidon palveluja. Wallaton tarjoaa mahdollisuuden tehdä hoitotyötä ja kehittää omaa ammattitaitoaan palkkasuhteessa tai yrittäjänä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pia Nurme
Wallaton Oy
puhelin 040 178 9922